Inschrijven OSV

  • Geef uw rechtstreekse e-mailadres aan ons door, hier sturen wij de uitnodigingen van de bijeenkomsten naar toe.
  • Ondergetekende verklaart hierbij, namens zijn bedrijf, deel te nemen aan de Ondernemers Sociëteit Voedingsindustrie (OSV). De spelregels, zoals omschreven op www.foodinbusiness.com, zijn mij bekend.Het lidmaatschapsbedrag wordt elk jaar aan de hand van de statistieken van het CBS geïndexeerd en het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.
  • Indien wij de factuur als pdf mogen sturen, naar welk e-mailadres?
  • Indien van toepassing
  • Indien ik een rekeningnummer invul, machtig ik b2b Communications BV te Velp het verschuldigde lidmaatschap € 395,- per jaar + éénmalige inschrijfkosten van € 25, en alle uit het deelnameschap voortvloeiende kosten automatisch van deze bankrekening af te schrijven. Prijzen excl. btw.
OSV-2017

De Ondernemers Sociëteit Voedingsindustrie (OSV) is een netwerk voor ondernemers werkzaam in de voedingsindustrie en professionals van kennisinstellingen.