Young Food Management (YFM)

Young Food Management is per 2017 opgegaan in : de Ondernemers Sociëteit Voedingsindustrie (OSV). De OSV bestaat al sinds 1993 en heeft rond de 300 leden. Alle YFM-ers zijn overgegaan naar dit grotere netwerk, hiermee bieden we nog meer netwerkmomenten.

De verbindende factor van het netwerk is food; de gemeenschappelijke drives het willen ontdekken en verkennen van die markt: door elkaar te ontmoeten, door kennisvergaring en kennisuitwisseling en natuurlijk het leggen van (nieuwe) contacten.

Wil je meer weten over de OSV? 

  • Hormann
  • Wallbrink
  • b2b
yfm-67479317a0